Olbrzymi nacisk kładziemy na kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Od dostaw opakowań, poprzez dostawy surowców (większość zamawiamy w jakości farmaceutycznej), produkcję masy, po wyrób gotowy.

Nałożyliśmy rygorystyczny system kontroli na wszystkie zasoby ludzkie mające styczność z produkcją: magazynierzy, osoby produkcji, konfekcjonerzy. Pozwala to osiągnąć produkt wysokiej jakości spełniający oczekiwania naszych klientów.

W celu zapewnienia możliwie największego zadowolenia klientów w naszej firmie wprowadzamy system AQL

AQL (Acceptance Quality Limit) - kontrola jakości metodą statystyczną przeprowadzana w naszej firmie wyrywkowo.

System ten ma na celu wykorzenienie wszelkich negatywnych czynników obniżających jakość wyrobów i usług firmy.

Wierzymy, że dobra jakość nie jest kwestią przypadku, lecz wynikiem planowych, skoordynowanych działań naszych pracowników na wszystkich szczeblach.